Från att ha varit en relativt liten bransch i Sverige har casino växt radikalt. Intressant nog trots det monopol som ännu är aktivt. Nätet har inneburit att nationella och små företeelser plötsligt flyttar in på en global arena med höre summor, utmaningar, tillväxt och inspiration. I takt med att casinosektorn tar fart, följer också en hel del spekulation, investeringar och satsningar på affärerna utanför casinot. Större spelföretag köper upp sina mindre konkurrenter, samtidigt som nya utmanare tillkommer på regelbunden basis. Under hösten förra året genomfördes en av de större uppköpen bland casinoföretag. Det var Leo vegas som köpte samtliga aktier i Web Investments. Detta Maltesiska bolag har en rad varumärken under sig och däribland återfinns Royal Panda. En casinokonkurrent till Leo vegas som nu får samma ägarkonstellation.

Nya finansmål

Köpeskillingen är ännu inte helt fastställd i och med att den till viss del bygger på estimat för närmsta tiden. Grundbeloppet som redan säkrats för affären var i storlek ungefär 60 miljoner euro. Beroende på huruvida de estimerade milstolparna uppnås eller ej, kan det bli tal om ytterligare 60 miljoner euro.

Leo vegas har under en tid haft en uttalad ambition att växa sig allt större på sin marknad och att förvärva åtskilligt för att säkra sin position globalt. I och med uppköpet av Royal Panda har man fått göra vissa justeringar för verksamhetens finansiella mål. Då affären inte blev klar för tillträde förrän nyligen finns en hel del spekulationer över hur de kommer att gå vidare med den expanderade verksamheten. Ytterligare fakta om affären finns på sajten casinoborsen för den som är intresserad av kuriosa.

Ytterligare inköp

Förutom inköpet av aktierna i Web Investments har Leo vegas också köpt Ips. Detta är en Brittisk casinooperatör som har med sig tunga varumärken som 21.co.uk och slotboss. Summan för köpet sägs ha uppgått till omkring 65 miljoner pund. Som ett direkt resultat av uppköpet kunda man se en väsentlig stigning i aktierna för verksamheten. 14 % ökning säger en hel del vad gäller stabilitet och tillväxt för denna casinoverksamhet. Även om dessa siffror är enorma, rör det sig inte om en total dominans. Det finns i nuläget en hel del stora casinoföretag som har flera investeringar bakom sig.