Stora möjligheter på nätet

Enkelheten i att ta fram webbplatser och ehandelslösningar har inneburit en rad fördelar för alla som vill nå ut med produkter och tjänster. Det som tidigare innebar en komplicerad hantering utförs nu inom loppet av timmar och minuter! Bland de olika CMS som finns på marknaden har WordPress kommit att bli ett av de mer omtalade.

WordPress – Snabbt, snabbare och gratis!

Bland postningsverktyg har WordPress rönt stora framgångar. Redigeringsarbete och postande utförs överallt i världen med hjälp av detta verktyg WordPress utgör fundamentet för över 60 miljoner hemsidor, och användarantalet ökar.

Skarpare tema gör skillnad!

I dagsläget nyttjar ett enormt antal personer platta eller mobil för att gå ut på internet, och med detta i åtanke är responsiva sidor viktigare än förut. Teman som är kompatibla med alla typer av skärmar finns redan i dagsläget. Det valda temat har en avgörande roll för synlighet och popularitet.

Groupbon – shoppingsida i WordPressgroupbon01

För inspiration när man väljer tema kan man besöka webbplatser med snygg design och hämta information om plugins och anpassning. Groupbon.se skriver regelbundet om shopping och har en bloggaktig utformning. Temat som används kan rekommenderas för webbplatser som kontinuerligt skriver för besökare och som har stort innehållsfokus.

Marknadsföring på nätet

Webbaserad marknadsföring fungerar inte ifall man inte har koll på helheten. Något som blivit en viktig kugge i synlighet är reklam med hjälp av epost. Virala effekter och sociala nätverk kan även de skapa lyckosamma resultat. Teorierna inom PR är samma som alltid, utförandena har anpassats till alla nya rambetingelser.

En bra plugins-lösning på dina problem

Ett bra insticksprogram för struktur av innehåll och sökmotoroptimering, med drygt en miljon i användarantal, är SEO by Yoast. Man får tips på positiva innehållsförändringar och förbättringar i metadata utifrån utvalda ord, vilket understödjer nybörjarens jobb. 2008 lanserades det, och har nuförtiden mängder av bra verktyg.